با ضد لک ها آشنا شویم

یکی از خصلت های بارز آدم ها تمایل آنها به فاش نشدن رازهایشان است. بیشترآدم ها برای اینکه دیگران از رازشان باخبر نشوند، هزینه می کنند و حاضرند هر کاری انجام دهند تا کسی جز…

ابرو و رازهای آن در زیبایی چهره

ابرو ها در کنار چشم ها مهم ترین اجزای هویت بخش به چهره هر فردی هستند. در فرهنگ ایران، ابروها از جایگاه والایی در زیبایی برخوردار بوده و شاید بتوان گفت زنان ایرانی در…

آشنایی با رمزهای زیبایی چشم

زیبایی چشم با سایه چشم چشم به عنوان نقطه اوج در آرایش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نمی توان از کنار عضوی در صورت که کانون توجه و نگاه هر فردی است به راحتی عبور کرد…

آرایش های کلاسیک قرن بیستم؛ فرانسه

دنیای آرایش از قدمتی چند هزار ساله برخوردار است. از عهد مصر و یونان باستان تا کنون فوت و فن های بسیاری در هنر آرایش به کار رفته است اما اوج این تحولات و تنوع در دنیای…